Press

povratak

Energia naturalis povećala udio u Luci Ploče

Naime, Energia Naturalis je 10. srpnja 2019. objavila ponudu za preuzimanje Luke Ploče, po cijeni od 412 kuna po dionici, a rok važenja ponude istekao je 7. kolovoza 2019. Tu je ponudu prihvatilo 119 dioničara Luke Ploče, od kojih je Energia Naturalis kupila ukupno 43.947 dionica ili 10,39% dionica.

Prije ponude za preuzimanje ENNA je imala 108.362 dionice, odnosno 25,62% udjela u temeljnom kapitalu Luke Ploče, tako sada ukupno drži 152.309 dionica Luke Ploče, a koje predstavljaju 36,01% temeljnog kapitala društva. 

Kontakt za novinare

T: +385 1 5520 452
F: +385 1 5533 944
E–mail: press@enna.hr

Voditeljica Korporativnih komunikacija:
Dorotea Lazanin Jelenc
E-mail: dorotea.lazanin@enna.hr