Press

povratak

ENNA OPSKRBA DOBILA DOZVOLU ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI AGREGIRANJA

S idejom da energija poduzetnicima ne bude trošak već da za njih stvara novu vrijednost, ENNA Opskrba, ambiciozna i propulzivna tvrtka ENNA grupe, tržištu nudi pružanje usluge agregiranja putem virtualne elektrane. 
 
Naime, HERA je tvrtki ENNA Opskrba izdala dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti agregiranja koja vrijedi do lipnja 2029. godine čime je omogućen iskorak u smjeru pametnog raspolaganja energijom.
Virtualna elektrana (VPP) na hrvatskom će tržištu kroz svoju tehnološku platformu objediniti korisnike mreže, (potrošače, proizvođače, spremnike energije) te će pametnim upravljanjem proizvodnjom i potrošnjom u skladu s uvjetima u sustavu, svojim partnerima omogućiti dodatne prihode od pomoćnih usluga sustavu.  
 
Virtualne elektrane čine potrošači ali i proizvođači električne energije (solarne elektrane, vjetroelektrane, bioplinska postrojenja, kogeneracijska postrojenja,…) kao i baterije za pohranu energije. Energetskim potrebama svih navedenih dionika upravlja se integrirano u sustavu virtualne elektrane kako bi tržište bilo u ravnoteži, a korisnici usluga VPP-a ostvarili maksimalne pogodnosti koje donosi širok krug subjekata različitih energetskih potreba.
 
Fleksibilnost u energetskom sustavu odnosi se na sposobnost prilagođavanja proizvodnje, potrošnje i rada mreže kao odgovor na promjenjive uvjete ponude i potražnje, ali i upravljanje neizvjesnošću povezanom s integracijom obnovljivih izvora energije.
 
Agregator (ENNA Opskrba) u izravnoj komunikaciji s operatorom prijenosnog sustava (HOPS) održava balans upravljanjem proizvodnjom i/ili potrošnjom korisnika mreže u svom sustavu agregiranja, tj. u svojoj virtualnoj elektrani. 
Krajnji cilj VPP-a je osigurati stabilnost sustava, a svojim partnerima, korisnicima mreže, ostvarivanje dodatnih prihoda uz prihode od  svoje osnovne djelatnosti.
Agregiranje, odnosno virtualne elektrane, u svrhu uravnoteženja energetskog sustava nužan su preduvjet za daljnji razvoj sustava i integriranje obnovljivih izvora energije na ekonomski prihvatljiv način.
 
ENNA Opskrba okupila je tim stručnjaka koji objedinjuje bogato znanje i iskustvo hrvatskog i europskog energetskog tržišta te domaćim tvrtkama sada nudi inovativan poslovni model koji će im omogućiti da na najbolji način iskoriste vlastitu energetsku poziciju.
 
„Virtualna elektrana će nam omogućiti ostvarivanje višestruke dobrobiti - krajnjim korisnicima daje mogućnost da postanu aktivni sudionici tržišta električne energije i na taj način ostvaruju dodatne prihode. Cilj virtualnih elektrana nije samo uravnoteženje sustava, već i podrška održivom razvoju putem integracije obnovljivih izvora te na ovaj način podržavamo i zelenu tranziciju hrvatskoga gospodarstva prema održivijem energetskom sustavu“, pojasnila je Marijeta Majer, direktorica prodaje u ENNA Opskrbi.
 
ENNA Opskrba poziva sve poslovne subjekte, potrošače i proizvođače električne energije, koji iz svojih energetskih izazova žele stvoriti novu vrijednost da nam se jave sa svojim pitanjima ili iskažu interes na info@enna-opskrba.hr

Kontakt za novinare

T: +385 1 5520 452
F: +385 1 5533 944
E–mail: press@enna.hr

Voditeljica Korporativnih komunikacija:
Dorotea Lazanin Jelenc
E-mail: dorotea.lazanin@enna.hr