ENNA OPSKRBA

ENNA Opskrba d.o.o. nova je članica ENNA Grupe. Tvrtka je osnovana u veljači 2021.g. s ciljem pružanja usluga djelatnosti opskrbe plinom i opskrbe električnom energijom. ENNA Opskrba ponudit će krajnjim kupcima energije rješenja za ekonomično i učinkovito korištenje energetskog miksa. Tvrtka će svojim krajnjim kupcima ponuditi pametna rješenja kojim će kupci moći kombinirati korištenje plina, el. energije i OiE prema vlastitim individualnim potrebama.

Dokumenti


OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
 

U skladu s poslovnom odlukom, opskrbljivač ENNA Opskrba d.o.o. trenutno ne zaprima zahtjeve za sklapanje novih ugovora o opskrbi električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.

Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo - u primjeni od 01. ožujka 2023.

Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo - u primjeni od 01. ožujka 2023.

Godišnji izvještaj o strukturi isporučene električne energije opskrbljivača Enna Opskrba d.o.o. za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o kvaliteti usluga opskrbe el. energije za 2021.

Godišnji izvještaj o kvaliteti usluga opskrbe el. energije za 2022.

Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo - u primjeni do 28. veljače 2023.

Zahtjev za sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom za poduzetništvo

Zahtjev za isplatu novčane naknade

Zahtjev za EK

Uvjeti za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo - u primjeni do 28. veljače 2023.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora električnom energijom kategorije kućanstvo

Obrazac za podnošenje pisanog prigovora

Najčešće postavljana pitanja

Popis ovlaštenih predstavnika

Cjenik električne energije za kupce kategorije kućanstvo - u primjeni od 01. prosinca 2022.

Zahtjev za raskid ugovora o opskrbi električnom energijom s privremenom obustavom isporuke električne energije

Zahtjev za prijenos ugovora o korištenju mreže (obrazac operatora distribucijskog sustava)

Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže (obrazac operatora distribucijskog sustava)


OPSKRBA PLINOM
 

Obavijest za korisnike plina kategorije kućanstvo

Obavijest o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za 2022.-2026.

Opći ugovorni uvjeti opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo_od 1.lipnja 2022.

Plin_Opći ugovorni uvjeti opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo_od 01.siječnja 2022.

Zahtjev za sklapanje ugovora za opskrbu plinom

Obrazac zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom

Zahtjev za odustanak od postupka promjene opskrbljivača

Obrazac za podnošenje pisanog prigovora

Zahtjev za jednostranim raskidom ugovora

Korištenje i mjera za učinkovito i sigurno korištenje plina

Izvješće o kvaliteti plina za 2020

Popis ovlaštenih predstavnika


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 

Informacije o zaštiti osobnih podataka