Press

povratak

ENNA prešla kontrolni prag od 25% dionica Luke Ploče

Kako je ENNA i ranije bila najveći pojedinačni dioničar Luke Ploče s udjelom od 24,95 posto dionica tako je nakon navedene transakcije od 0,67 posto dionica Luke Ploče, prešla kontrolni prag od 25 posto. Stjecanjem 2.848 dionica, zajedno s dionicama koje je ENNA od ranije držala (105.514 dionica), ENNA sada ukupno drži 108.362 dionice, što čini ukupno 25,62 posto svih dionica Luke Ploče d.d. s pravom glasa.

Kontakt za novinare

T: +385 1 5520 452
F: +385 1 5533 944
E–mail: press@enna.hr

Voditeljica Korporativnih komunikacija:
Dorotea Lazanin Jelenc
E-mail: dorotea.lazanin@enna.hr