ZAPOSLENICI ENNA grupe

Politika zapošljavanja i odnosa prema zaposlenicima počiva na principima izgradnje kvalitetnih timskih odnosa, ali i poticanja individualnih kvaliteta i kreativnosti zaposlenika.

Okupili smo mlad, propulzivan, visokoobrazovan i visoko motiviran tim kojeg čine:

Jedna smo od rijetkih hrvatskih kompanija, koja na najvišim upravljačkim pozicijama ima jednak broj žena i muškaraca.

banner postani dio tima