Novosti

povratak

Pavao Vujnovac osnovao Sustainable Solutions Holding, krovni investicijski holding koji omogućava daljnje širenje međunarodnog poslovanja

Nova vlasnička struktura, odnosno prilagodba s vlasništva fizičke osobe na investicijski holding, omogućit će daljnju internacionalizaciju portfelja te jednostavniji pristup međunarodnim financijskim tržištima.

Zagreb, 24. lipnja 2024. – Vlasnik Energije naturalis Pavao Vujnovac osnovao je Sustainable Solutions Holding (SSH), krovni investicijski holding koji će upravljati udjelima u kompanijama u kojima je Vujnovac dosad imao izravno vlasništvo kao fizička osoba.
Nova vlasnička struktura, odnosno prilagodba s vlasništva fizičke osobe na investicijski holding, omogućit će daljnju internacionalizaciju portfelja te jednostavniji pristup međunarodnim financijskim tržištima. Riječ je o nastavku najavljenog korporativnog restrukturiranja, kojim se Pavao Vujnovac povlači iz operativnog poslovanja kompanija u kojima ima vlasništvo te preuzima ulogu financijskog investitora. 
SSH je, kao i velik broj međunarodnih korporacija, registriran u Švicarskoj, državi s jednim od najrazvijenih financijskih tržišta u Europi, te će funkcionirati kao investicijski holding kroz koji će – u prvoj fazi – ulagati u državama šireg okruženja, a kasnije diljem Europe. Investicijski fokus ostaje na energetici, logistici, proizvodnji hrane i pića, maloprodaji te nekretninama. 
Upravo je pristup nekima od najvećih europskih financijskih institucija ključan razlog u prilagodbi vlasničke strukture. Time se ponajviše smanjuje rizik za hrvatsko financijsko tržište na kojem dominiraju banke, a samim time i stroga regulatorna pravila oko kapitalne izloženosti prema istoj vlasničkoj strukturi, bez obzira na činjenicu da je riječ o kompanijama koje uspješno zasebno funkcioniraju. Kako je u Hrvatskoj ipak riječ  – u europskim okvirima – o relativno malenom financijskom tržištu i financijskim institucijama, prilagođena vlasnička struktura omogućit će vlasniku pristup dugoročnom i održivom financiranju za sve projekte te lakše investiranje u inozemstvu. 
Prilagodba vlasničke strukture u društvima u kojima Pavao Vujnovac izravno drži udjele započela je u dijelu društava te će trajati minimalno godinu dana, ali neće imati nikakvog utjecaja na operativno funkcioniranje i – još važnije – na poreznu rezidentnost kompanija u kojima će se prilagodba provesti. 
Kompanije će nastavljati zapošljavati i plaćati sva porezna davanja u zemljama u kojima imaju sjedište. 
Naglašavamo da je riječ o privatnom investicijskom holdingu koji isključivo konsolidira vlasništvo te da među kompanijama s prilagođenom vlasničkom strukturom i dalje neće biti financijske kroskolaterizacije ili slične kreditne povezanosti.
Jedini vlasnik i predsjednik uprave društva SSH je Pavao Vujnovac koji ostaje porezni rezident u Republici Hrvatskoj.