PPD GRUPA

PPD grupu čine privatne hrvatske tvrtke iz Vukovara koje se bave uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnoga plina.

PPD grupa ima sjedište Vukovaru u Hrvatskoj, a tvrtke u ŠvicarskojMađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji iz kojih posluje diljem Europe. 
 
Budući da Hrvatska iz vlastitih resursa nema dovoljno plina za svoje potrebe, suradnja PPD-a sa snažnim međunarodnim partnerima hrvatskom tržištu donosi sigurnost i pouzdanost isporuke plina. Također, PPD ima osigurane skladišne kapacitete za plin i u Hrvatskoj i u inozemstvu, koji omogućavaju skladištenje plina u trenutku povoljnih kretanja cijena te jamče isporuku potrebnih količina plina u svakom trenutku.

Suradnju sa svim našim partnerima temeljimo na poštenju i kvaliteti, težeći dugoročnim odnosima.

U svakodnevnom radu njegujemo neposrednost i pristupačnost, a ulaganjem u znanje svojih zaposlenika razvijamo stručnjake koji svojim idejama čine PPD jednom od najstabilnijih tvrtki u regiji.
 
PPD posjeduje koncesiju za distribuciju plina u gradu Vukovaru i devet općina Vukovarsko-srijemske županije (Bogdanovci, Borovo, Tompojevci, Negoslavci, Tovarnik, Nijemci, Markušica, Tordinci i Trpinja) te je 100%-tni vlasnik distribucijske mreže koja je u cijelosti izgrađena privatnim investicijama. PPD upravlja, održava i razvija 595 km plinovoda. Na mrežu je bez naknade priključeno 10.594 potrošača.
 
Kupci PPD-a su najveći poslovni i industrijski potrošači, kao i najveći opskrbljivači na distribucijskim područjima.
 
Prvo plinarsko društvo registrirano je pri Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE) kao voditelj bilančne skupine, u potpunosti ovlašteno za uvoz prirodnog plina. Prirodni plin PPD uvozi na oba hrvatska interkonektora (Rogatec i Drávaszerdahely).
  • VUKOVAR
  • +385 (0)32 450 970
  • +385 (0)32 450 971
  • info@ppd.hr
  • Kardinala Alojzija Stepinca 27 32000 Vukovar, Hrvatska
  • ZAGREB
  • +385 (0)1 5520 452
  • +385 (0)1 5533 944
  • info@ppd.hr
  • Strojarska cesta 20 ( 21. kat ) 10000 Zagreb, Hrvatska

www.ppd.hr www.ppd-hungaria.com www.ppd.ba www.ppd.rs www.enaturalis-int.com

PPD grupa u Hrvatskoj

tvr
tka
ppd

PPD d.o.o.

na tržištu je od 2001. godine. Bavi se uvozom, trgovinom i opskrbom prirodnim plinom. Jedan je od najznačajnijih subjekata na hrvatskom plinskom tržištu i najveći uvoznik prirodnog plina u RH koji opskrbljuje najveće kupce. Dominantni je nositelj uspjeha Grupe.

dis
tribu
cija

PPD distribucija plina d.o.o.

infrastrukturna je tvrtka koja djeluje kao operator distribucijskog sustava prirodnog plina na vlastitoj distribucijskoj mreži na području Vukovarsko-srijemske županije.

Op
skr
ba

PPD opskrba poslovnih korisnika d.o.o.

bavi se opskrbom prirodnim plinom poslovnih korisnika na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

ku
ćan
stva

PPD opskrba kućanstava d.o.o.

energetska je tvrtka koja se bavi opskrbom potrošača u kategoriji kućanstva.

PPD grupa u regiji

ma
đar
ska

MAĐARSKA

Tvrtka je osnovana 2014. godine kako bi se uključila u tržišno natjecanje liberaliziranog mađarskog tržišta plina. U 2015. godini tvrtka je započela s opskrbom prirodnim plinom, otkada bilježi kontinuirani rast prodanih količina i poslovnih rezultata.

BiH

BiH

Jedna od glavnih djelatnosti Prvog plinarskog društva d.o.o. BiH je nabava i distribucija ukapljenog naftnog plina krajnjim korisnicima. Također, tvrtka se intenzivno priprema za liberalizaciju tržišta prirodnoga plina u Bosni i Hercegovini.

sr
bi
ja

SRBIJA

Tvrtka PPD Beograd pouzdan je partner na tržištu prirodnoga plina u Srbiji u kojoj se intenzivno priprema za liberalizaciju tržišta. Tvrtka okuplja tim stručnjaka koji svojim klijentima pristupaju individualno stvarajući proizvod prilagođen potrebama kupca uz optimalnu cijenu.

slo
ven
ija

SLOVENIJA

Tvrtka je osnovana 2013. s ciljem trgovine električnom energijom na europskim tržištima. Tvrtka okuplja tim vrhunskih međunarodnih stručnjaka, a bavi prodajom električne energije i prirodnoga plina.

švi
car
ska

ŠVICARSKA

Okupili smo tim mladih stručnjaka, koji svojim iskustvom u tradingu i našom snagom u regiji čine pouzdanog i stabilnog partnera.